SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
184. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rabu
183. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova
182. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
181. Odluka o izboru članova Odbora za mlade Primorsko-goranske županije
180. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Stožera operativnog centra Primorsko-goranske županije
179. Financijski plan Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2006. godinu
178. Financijski plan za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2006. godinu
177. Financijski plan Fonda za unapređivanje kvalitete u sportu za 2006. godinu
176. Financijski plan Fonda za ostvarivanje projekta »Fish.Log« za 2006. godinu
175. Financijski plan Fonda za ostvarivanje projekta »Connect« za 2006. godinu
174. Financijski plan Fonda za lovozakupnine za 2006. godinu
173. Financijski plan Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2006. godinu
172. Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za ostvarivanje projekta »FISH. LOG« za 2005. godinu
171. Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT« za 2005. godinu
170. Program javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2006. godinu (prosvjeta, kultura, sport i tehnička kultura)
169. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu
168. Proračun Primorsko-goranske županije za 2006. godinu
Ispravak Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu
Ispravak Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu
49. Zaključak o davanju suglasnosti
48. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
47. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini
46. Odluka o objedinjavanju Programa gospodarenja i zbrinjavanja otpada na otoku Krku
45. Odluka o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela
44. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2006. godinu
43. Proračun Grada Krka za 2006. godinu
58. Zaključak o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću »Zlatna ribica«
57. Odluka o socijalnoj skrbi
56. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz otpada
55. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
54. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
53. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
52. Odluka o izmjenama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2006. godinu
50. Proračun Općine Kostrena za 2006. godinu
49. Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2005. godinu
59. Program javnih potreba u kulturi za 2006. godinu
58. Program javnih potreba u sportu za 2006. godinu
57. Program javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2006. godinu
56. Program javnih potreba u školstvu za 2006. godinu
55. Program javnih potreba u vatrozaštiti za 2006. godinu
54. Program javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2006. godinu
53. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
52. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2006. godinu
50. Proračun Općine Ravna Gora za 2006. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr