SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 33. Petak, 2. prosinca 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
29. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2005. godinu
32. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
31. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2005. godinu
30. Odluka o visini novčane naknade
29. Odluka broj 2170/08-08-05-01
28. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za sport
27. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kraljevice u 2005. godini
65. Zaključak o dopuni Zaključka o određivanju visine iznosa troškova, naknada i cijena u gospodarenju građevinskim zemljištem
194. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
193. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora
192. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih jama na području Grada
191. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
190. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića »Rijeka«
189. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Statuta Osnovne škole Pećine
188. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2005. godinu
187. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu
186. Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu
185. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
184. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini
183. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2005. godini
182. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu
181. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2005. godinu
180. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu
179. Odluka o izmjenama Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine
178. Odluka o osnivanju Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti
34. Odluka o prihvaćanju Projekta bilateralne suradnje pod nazivom »Plan lokalnog razvoja Mikroregije Gorski kotar«
33. Zaključak o izradi Razvojnog projekta »Projekt ukupnog razvoja Općine Brod Moravice«
32. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru
31. Izvješće o stanju u prostoru na području Općine Brod Moravice
30. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2005. godinu
35. Odluka o fiananciranju političkih stranaka
34. Odluka o komunalnom redu
33. Odluka o Općinskom proračunu Općine Čavle za 2006. godinu
32. Odluka o Općinskom proračunu Općine Čavle za 2006. godinu
33. Odluka o prihvaćanju Projekta bilateralne suradnje pod nazivom »Plan lokalnog razvoja Mikroregije Gorski kotar«
32. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
31. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se povjeravaju temeljem ugovora
30. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat
29. Odluka o određivanju službenika za informiranje
28. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Punat
27. Odluka o vrijednosti boda »B« za obračun komunalne naknade
26. II. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2005. godinu
49. Druga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2005. godinu
48. Druga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2005. godinu
47. Druga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2005. godinu
46. Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2005. godinu
45. Odluka o vrijednosti boda (B) za izračun iznosa komunalne naknade za 2006. godinu
44. Treća izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
43. Treća izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
42. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2005. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr