SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
10. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2005. godinu
9. Odluka o izboru za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na području Grada Bakra
8. Odluka o izboru za obavljanje komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda na području Grada Bakra
7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2004.
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini
5. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2005. godinu
4. Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2004.
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
12. Izvješće o stanju u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. – ožujak 2005.
11. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2005. – ožujak 2009.
10. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva
13. Ispravak Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2005. godinu
12. Ispravak I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu
11. Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova Gradskog poglavarstva, članova radnih tijela Gradskog vijeća
15. Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne čitaonice i knjižnice u Novom Vinodolskom
14. Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta
13. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
12. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2005. godinu
11. Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2004. godinu
10. Odluka o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Grada Raba i Općine Sežana u Republici Sloveniji
9. Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Raba
8. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Raba
56. Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu
55. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine
14. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Propisa o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe
13. Odluka o korištenju viška sredstava iz 2004. godine
1. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Brod Moravice
3. Oluka o izmjeni Pravilnika o zakupu zemljišta za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata
6. Odluka o vodoopskrbi
5. Odluka o komunalnom doprinosu
4. Odluka o skupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada
7. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve za 2005. godinu
5. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lokve za 2005. godinu
4. Godišnji obračun Proračuna Općine Lokve za 2004. godinu
16. Izvješće o izvršavanju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2004. godini
15. Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini
14. Odluka o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
13. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran
12. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lovran
11. Godišnji obračun Proračuna Općine Lovran za 2004. godinu
5. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4. Odluka o davanju u zakup javne površine
3. Godišnji obračun Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2004. godinu
1. Izvršenje Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2004. godinu
13. Odluka o ovlaštenjima predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
11. Odluka o davanju u zakup javnih površina i iznosima zakupnine
10. Odluka o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica
9. Odluka o prostorima na kojima se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno
8. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini
7. Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
6. Izmjena i dopuna Statuta Općine Punat
5. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2005. godinu
4. Odluka o raspodjeli rezultata – sredstava viška prihoda 2004. godine
3. Godišnji obračun Proračuna Općine Punat za razdoblje siječanj – prosinac 2004. godine
20. Odluka o visini spomeničke rente Općine Ravna Gora
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji
18. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu
17. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o provođenju socijalne skrbi u Općini Ravna Gora
15. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2005. godinu
10. Odluka o Detaljnom planu uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima
9. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo
8. Odluka o pomoći vlasnicima stambenih objekata Općine Viškovo za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarne nepogode
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr