SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
177. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
176. Odluka o izboru članice Odbora za socijalnu skrb
175. Odluka o razrješenju članice Odbora za socijalnu skrb
174. Odluka o izboru člana Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
173. Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
172. Odluka o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2018. godini
171. Odluka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja o prodaji zgrade Doma zdravlja u Novom Vinodolskom
170. Odluka o financiranju sanacije operativnog mola u luci Susak za potrebe EU projekta MOSES
169. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
168. Odluka o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
167. Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
63. Suglasnost na cjenik Grada Kastva
62. Odluka o imenovanju člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
61. Izvještaj gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
60. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
59. Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Kastva
58. IV. Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva
57. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama izvan prirodnog staništa na području Grada Kastva
56. Odluka o zamjeni i kupnji nekretnina u k.o. Kastav
90. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Preslop« (UPU 34)
89. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ustrine (UPU 26)
88. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/
87. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU 1)
86. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - uređenje šetnice u uvali Čikat
85. Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
84. Odluka o imenovanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
83. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
82. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
81. I. Izmjene Plana raspodjele spomeničke rente za 2018. godinu
80. I. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2018. godinu i Projekcija Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2019. i 2020. godinu
79. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
78. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
49. Odluka o prihvaćanju projekta »Nabava ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Baška«
49. Suglasnost Općine Čavle na cjenik javne usluge miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
48. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu
28. Odluka i imenovanju člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr