SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
OPĆINA ČAVLE

49.

Na temelju članka 19. stavak 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom KD Čistoća d.o.o., Rijeka, objavljuje

SUGLASNOST OPĆINE ČAVLE
NA CJENIK JAVNE USLUGE MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

I.

Sukladno članku 33. stavcima 6. i 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) te člankom 19. stavkom 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) Izvršno tijelo Općine Čavle dalo je suglasnost KD ČISTOĆA d.o.o. na:

-cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva,

-cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe - obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva.

II.

Ova suglasnost objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:022-05/18-01/34

URBROJ:2170-03-18-01-11

Rijeka, 26. rujna 2018. godine

KD ČISTOĆA d.o.o.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1076&mjesto=10008&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr