SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
164. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2018./2019. u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka
163. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2018./2019. u Pomorskoj školi Bakar, Bakar
162. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2018./2019. u Srednjoj školi Ambroza haračića Mali Lošinj, Mali Lošinj
161. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2018./2019. u Medicinskoj školi u Rijeci, Rijeka
160. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2018./2019. u Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija, Opatija
159. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2018./2019. u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, Rijeka
158. Odluka o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU u školskoj godini 2018./2019. u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci, Rijeka
157. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Osnovnoj školi »Milan Brozović«, Kastav (glazbeni odjel)
156. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Osnovnoj školi Frane Petrića, Cres (glazbeni odjel)
155. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Osnovnoj školi Maria Mrtinolića, Mali Lošinj (glazbeni odjel)
154. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ive Tijardovića Delnice, Delnice
153. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka
152. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka
151. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Rijeka
150. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Obrtničkoj školi, Opatija
149. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškova obrazovanja u Medicinskoj školi u Rijeci, Rijeka
148. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
147. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i pontona ispred Club Hotel Ika, Grad Opatija
146. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
145. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Psihijatrijske bolnice Rab
144. Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove »Priroda«
143. Odluka o davanju suglasnosti na izmjen Statuta Županijske lučke uprave Rab
142. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica
141. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
140. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica
139. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra »Aquagan« u Loparu
138. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Krk
137. Akcijski plan za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018.-2019.
136. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
135. Odluka o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole »Jelenje-Dražice« u Dražicama i izgradnje školske sportske dvorane temeljem investicijskog elaborata
134. Odluka o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
50. Izmjene Plana prijma u službu u Upravne odjele Grada Kastva za 2018. godinu
28. Odluka o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za školsku 2018./ 2019. godinu
27. Odluka o sufinanciranju troškova nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora učenicima osnovne škole za školsku 2018./2019. godinu
69. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Mali Lošinj
60. Odluka o dodjeli sponzorstva Boćarskom klubu Poljane
35. I. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška
39. Odluka o imenovanju članova Odbora za javna priznanja
38. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
37. Odluka o Izmjeni izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komun d.o.o.
24. Interni Pravilnik o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade Općina Lopar
16. Odluka o Izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještnika
15. I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu i Projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu
14. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
45. II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
44. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
43. II. Izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020.
42. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2018. godinu
41. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
40. I. Izmjene Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za 2018. godinu u Općini Vrbnik
39. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine u Općini Vrbnik
38. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine
37. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2017. godine
36. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
35. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
34. Izvještaj o godišnjem izvršenju Proračuna za 2017. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr