SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
128. Odluka o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, grad Crikvenica
127. Odluka o zaštiti izvorišta Zdiška, zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar
126. Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
125. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
124. Odluka o izboru članice Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
123. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/132 - »PUNTA KRIŽA«
122. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/131 - »BELEJ-OSOR«
121. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/129 - »DUBRAČINA«
120. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/128 - »PONIKVE-GRADINA«
119. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/127 - »KASTAV«
118. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/126 - »HRELJIN«
117. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/125 - »KRASICA«
116. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/124 - »GROBNIK«
115. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/123 - »VINODOL«
114. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/122 - »MATULJI«
113. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/121 - »KLANA«
112. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/120 - »PERMANI«
111. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/119 - »LIPOV VRH«
110. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/118 - »JELENSKI JARAK«
109. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/117 - »RUDAČ II«
108. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/116 - »KUPA«
107. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/115 - »PETEHOVAC«
106. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/114 - »MRKOPALJ«
105. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/113 - »VIŠNJEVICA«
104. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/112 - »VRANJAK«
103. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/111 - »KUPIČKI VRH«
102. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/110 - »CRNA GORA«
101. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/109 - »UNIJE«
100. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/108 - »CRES«
99. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/107 - »BATAJNA-HRASTE«
98. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/106 - »NEREZINE«
97. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/105 - »ĆUNSKI KURILA«
96. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/104 - »VELI LOŠINJ«
95. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/103 - »ILOVIK«
94. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/102 - »RAB«
93. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju lovišta broj: VIII/101 - »KRK«
92. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica
91. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred vile Ariston, Grad Opatija
90. Odluka o prihvaćanju novog Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
89. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine
36. Odluka o dnevnoj cijeni usluge Dječjeg vrtića Girice subotom
35. I izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu
34. I izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu
33. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2018. godinu
32. Odluka o rezultatu poslovanja Proračuna Grada Cresa za 2017. godinu
31. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2017. godinu
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Grada Cresa
29. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Cresa
28. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Cresa za razdoblje 2018.- 2020. godine
27. Odluka o usvajanju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Cres
67. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat
66. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra
65. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
64. Odluka o poništenju Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - rekonstrukcija javne rasvjete na šetnici Čikat
63. Odluka o poništenju Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra - izgradnja građevine uređene plaže Kadin u Malom Lošinju
62. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja
61. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru za posebnu upotrebu - uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat
60. Odluka Urbroj: 2213/01-01-18-4
31. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Grada Novi Vinodolski
30. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
29. Odluka Urbroj: 2107/02-01-18-2
72. Zaključak o usvajanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad rab u 2018. godini
71. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2018. godinu
70. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Raba za 2018. godinu
69. Odluka o određivanju koordinatora na lokaciji
68. Financijski plan za požarnu 2018. godinu
35. Plan prijma u službu u 2018. godini
34. Odluka o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška
33. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška
32. Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
31. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu
30. Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnom redu
29. Odluka o Izmjeni Odluke o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška
28. Odluka o Izmjeni Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška
27. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Baška za 2018. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr