SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
60. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Dariju Vasiliću
59. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Marko A. Stuparić« Veli Lošinj iz reda korisnika
58. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Volosko« Opatija iz reda korisnika
57. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Mali Kartec« Krk iz reda korisnika
56. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Kantrida« Rijeka iz reda korisnika
24. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godinu
23. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2017. godinu
22. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za 2017. godinu
21. Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Cresa javnim pozivom
20. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu - izgradnju komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije
19. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o postupku upisa djece u pedagošku 2018./2019. godinu
18. Odluka o usvajanju Povelje razvoja otoka Cresa
17. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Cresa
20. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka
19. Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
18. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
35. Statut Grada Opatije
34. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za sport i tehničku kulturu
33. Rješenje o izboru članova Stručnog tijela za provođenje i praćenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva
32. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam
31. Zaključak o dodjeli sponzorstva Udruzi InphoS
30. Zaključak o dodjeli sponzorstva Organizacijskom odboru EORTC Quality of Life Group
29. Zaključak o dodjeli sponzorstva Hrvatskom institutu za duhovnu psihijatriju
28. Zaključak o dodjeli sponzorstva UABA Grada Opatije
27. Zaključak o dodjeli sponzorstva UABA Grada Opatije
26. Zaključak o dodjeli sponzorstva Hrvatskoj udruzi MIPRO
25. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
24. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
23. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
22. Odluka o preimenovanju dijela Radničke ulice u Opatiji u ulicu Ive Kirigina
21. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije
20. Poslovnik o načinu rada Stožera civilne zaštite Općine Baška
16. Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj
15. Plan prijma u službu za Općinu Dobrinj u 2018. godini
23. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
22. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
21. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Općine Omišalj
20. Odluka o Izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta
19. Odluka o izmjeni Odluke o vrijednosti parametra A za utvrđivanje visine početne mjesečne zakupnine po m2 poslovnog prostora
18. Odluka o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora
17. Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području općine Omišalj
16. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora naselja Omišalj i Njivice
15. Prve izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
14. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2018. godinu
13. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu
12. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
11. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
10. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
9. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2017.
24. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat
24. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr