SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
GRAD KRK

19.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14,115/15 i 3/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine donosi:

O D L U K U
o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Članak 1.

U Godišnjem izvještaju o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu utvrđen je konsolidirani višak prihoda za 2017. godinu, koji uključuje i financijske rezultate proračunskih korisnika, u iznosu od 4.614.443,12 kn, a sastoji se od:

-viška prihoda Proračuna Grada Krka- Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 3.307.831,52 kn

-viška prihoda - obaveza za povrat u državni proračun za sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 1.922,07 kn

-viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od1.222.126,36 kn koji se sastoji od 836.224,63 kn namjenskog prihoda za nabavku vozila i viška koji potječe iz donacija u iznosu od 385.901,73 kn

-viška prihoda Centra za kulturu u iznosu od 2.657,86 kn, koji se sastoje od neutrošenog vlastitog prihoda u iznosu od 452,52 kn + 54,22 kn i neutrošene donacije u iznosu od 2.151,12 kn

-viška prihoda Dječjeg vrtića u ukupnom iznosu od 8.905,28 kn, koji se sastoji od neutrošenih sredstava od prodanih stanova u iznosu od 5.366,47 kn i viška prihoda od vlastitih prihoda u iznosu od 140.133,57 kn, manjka objekata u otočkim općinama u iznosu od 69.133,57 kn i manjka od pomoći za objekte u Krku i Vrhu u iznosu od 71.000,00 kn.

Članak 2.

U dijelu izvršenja Proračuna Grada Krka koji ne sadrži vlastite i namjenske prihode i pomoći proračunskih korisnika i rashode koji se njima financiraju, Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

(*rezultat je iz
nekonsolidirane bilance pa
nedostaje
71.000 manjka dječjeg vrtića)

Članak 3.

(1) Dio višak prihoda poslovanja za 2017. godinu u iznosu od 3.387.753,59 kn utrošit će se na sljedeći način:

-86.200,51 knza uređenje stanova -neutrošena
sredstva iz 2013. godine

-55.969,28 knza uređenje stanova -neutrošena
sredstva iz 2014. godine

-45.869,51 knza uređenje stanova -neutrošena
sredstva iz 2015. godine

-65.319,47 knza uređenje stanova -neutrošena
sredstva iz 2016. godine

-29.081,45 knza uređenje stanova -neutrošena
sredstva iz 2017. godine

-103.391,30 knviška općih prihoda

-3.000.000,00 neutrošenih sredstava kredita za povrat
kredita

-1.922,07 kn obaveza za povrat u državni proračun više uprihodovanih sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.

(2) Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 78.000,00 kn odnosi se na:

-7.000,00 kn je neuplaćeni dio ugovorene pomoći iz državnog proračuna za 2017. godinu

-71.000,00 kn je manjak prihoda iz općih prihoda za dječji vrtić koji je u cijelosti pokriven viškom prihoda od vlastitih prihoda dječjeg vrtića pa ovaj iznos ne ulazi u obračun rezultata

Članak 4.

Ukupan rezultat poslovanja za 2017. godinu, odnosno višak prihoda proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 4.614.443,12 kn, kao i rashodi iz članka 3. ove Odluke uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:400-05/18-01/05

UR.BROJ: 2142/01-01-18-3

Krk, 28. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1053&mjesto=51500&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr