SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 6. Petak, 9. ožujka 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
13. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice
12. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Zagori (UPU 20, T16)
20. Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije
11. Zaključak Odredbi za provedbu UPU-2 Baška- Zarok (N1-2)
10. Zaključak Odredbi za provedbu UPU-1 Baška (N1-1)
14. Plan gospodarenja otpadom Općine Lopar za razdoblje 2017.-2022. godine
13. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
3. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2018. godinu
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
9. Ispravak Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
6. Suglasnost na Cjenik
5. Suglasnost na Cjenik
4. Zaključak - suglasnost na Cjenik
3. Prethodna suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
2. Odluka - suglasnost tvrtki Ponikve eko otok Krk d.o.o.
1. Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr