SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
83. Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva
74. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu
73. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu
72. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2017. godini
71. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
70. III. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
69. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu
108. Izmjene Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2017. godini
107. Druge Izmjene Programa potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2017. godinu
87. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2018. godini
94. Godišnji Plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2018. godinu
93. Zaključak Urbroj: 2142-04-01-17-6
92. Odluka Urbroj: 2142-04-01-17-7
91. Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2018. godini
90. Program korištnja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2018. godini
89. Program energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2018. godini
88. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2018. godinu
87. Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenje otpadom za 2018. godinu
86. Godišnj program turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2018. godini
85. Godišnji program zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2018. godini
84. Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2018. godini
83. Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2018. godinu
82. Godišnji program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2018. godini
81. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
80. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
79. Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2018. godini
78. Program općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2018. godini
77. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu
76. Proračun za 2018. godinu i Projekcija za 2019.- 2020.
75. II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2017. godini
74. II. Izmjene Programa korištnja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2017. godini
73. II. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina za 2017. godinu
72. II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2017. godini
71. II. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2017. godini
70. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2017. godinu
69. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2017. godini
68. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2017. godinu
67. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2017. godini
66. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
65. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
64. I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2017. godini
63. II. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2017. godini
62. III. Izmjene Proračuna za 2017. godinu i Projekcije za 2018.-2019.
46. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2018. godinu
66. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2018. godinu
65. Proračun Općine Matulji za 2018. godinu i Projekcije za 2019.-2020. godine
64. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
63. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
28. Odluka o grobljima
27. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
26. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2018. godinu
25. Proračuna za 2018. godinu i Projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu
24. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu i Projekcija Proračuna za 2018. i 2019. godinu
78. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kamenolom K14 (UPU 8)
77. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo, civilnu zaštitu i školstvo - predškolski odgoj u 2018. godini
76. Odluka o kreditnom zaduženju Vinodolske općine kdo poslovne banke
75. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Vinodolske općine
74. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od inetersa za razvoj Vinodolske općine
73. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2018. godinu
72. Program javnih potreba u sportu Vinodolske općine za 2018. godinu
71. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine za 2018. godinu
70. Program javnih potreba u području kulture u Vinodolskoj općini za 2018. godinu
69. Godišnji programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2018. godinu
68. Godišnji programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Vinodolske općine
67. III. Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2017. godinu
66. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2017. godinu
65. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Vinodolske općine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr