SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
217. Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Gorskog kotara
82. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odobora na području Grada Kastva
81. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu
80. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu
79. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
78. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu
77. Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.- 2020.
76. Proračun Grada Kastva za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
75. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
74. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. - 2019. godine
98. Odluka o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine - prijatelji djece
97. Program utroška spomeničke rente za 2018. godinu
96. Program utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu
95. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
94. Program javnih potreba u sportu Grada Opatije za 2018.godinu
93. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
92. Plan razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2018.-2020. godine
91. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2018.godinu
90. Odluka o imenovanju glavne urednice gradskog lista »Opatija«
89. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2018.godinu
88. Odluka o Izmjenama Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine na odvodnju na području Grada Opatije
87. Proračun Grada Opatije za 2018.godinu i Projekcije za 2019. do 2020. godine
106. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2018. godinu
105. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2017. godinu
104. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesije za razdoblje od 2018. do 2020. godine
103. Godišnji plan davanja koncesije na području Grada Raba za 2018. godinu
102. Program utroška spomeničke rente za 2018. godinu
101. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2018. godinu
100. Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu
99. Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
98. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Grada Raba
97. Odluka o Izmjenama Odluke o porezima Grada Raba
96. Druge Izmjene i dopune Programa utroška spomeničke rente za 2017. godinu
95. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
94. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2017. godinu
93. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2017. godinu
92. Treće Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
91. Treće Izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna Grada raba za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
86. I. Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška
85. Odluka o prijenosu dugotrajne imovine
84. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Baška
83. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
82. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2017. godini
81. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2018. godini
80. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2018. godini
79. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente u 2018. godini
78. Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini
77. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2018. godini
76. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2018. godini
75. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2018. godini
74. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini
73. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2018. godini
72. Plan davanja koncesija za 2018. godinu
71. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini
70. Odluka o visini grobnih naknada na grobljima na području Općine Baška
69. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2018. godinu
68. Proračun Općine Baška za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
62. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji u 2018. godini
61. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
60. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi starteške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji
59. Odluka o pristupanju Općine Matulji Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
58. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji
57. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje listopad-prosinac 2017. godine
56. Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada »Osojnica«
64. Plan razvojnih programa za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
63. Odluka o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2018. godinu
62. Proračun Vinodolske općine za 2018. godinu s Projekcijom za 2019.-2020. godine
61. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2017. godinu
60. I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2017. godinu
56. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u Skupštinu Lokalne akcijske grupe »Kvarnerski otoci«
1. Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice Grada Opatije
1. Izmjene i dopune Statuta TZO Lopar

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr