SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
21. Odluka o Izmjenama Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta
20. Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
19. Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
37. Odluka o zaduženju Grada Raba
36. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2017. godinu
35. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2017. godinu
34. I. Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada raba za 2017. godinu
17. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s Projekcijom za 2018. i 2019. godinu
16. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
15. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2016. godinu
14. Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Baška za projekt »Obnove, uređenja i budućeg održavanja četiriju groblja na području općine Baška«
13. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o grobljima
12. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška
11. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
10. Odluka o općinskim porezima Općine Baška
38. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja
37. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko- higijeničarska služba
36. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
35. Odluka o imenovanju Povjerenstva za potvrđivanje sadržaja zapisnika s posljednje sjednice tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine Dobrinj
34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
33. Odluka o osiguranju financijskih sredstava i sufinanciranju crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Dobrinj
32. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine
31. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Dobrinj za razdoblje od 2016. do 2020. godine
30. Odluka Urbroj: 2142-04-01-17-12
29. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt »Rekonstrukcija dječjeg igrališta i parka u Šilu«
28. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj
27. Odluka davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje »Ponikve voda« d.o.o. Krk, za financiranje projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka«
26. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
25. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu
24. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2017. godinu
23. I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2017. godini
22. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2017. godinu
21. I. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2017. godini
20. I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2017. godini
19. I. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina za 2017. godinu
18. I. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2017. godini
17. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
16. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2017. godini
15. I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2017. godini
14. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2017. godini
13. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
12. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu i Projekcije za 2018.-2019.
11. Odluka o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Mrkopalj
10. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2017. godinu
9. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
8. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2017. godinu i Projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu
7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
3. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine
22. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2016. godine
21. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine
20. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine u Općini Vrbnik
19. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
18. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
17. Izvještaj o Godišnjem izvršenju proračuna za 2016. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr