SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
GRAD KRK

21.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) i članka 52. Statuta Grada Krka »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/ 14), Gradonačelnik Grada Krka, 6. travnja 2017. godine, donio je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o isplati jednokratne novčane
pomoći za opremu novorođenog djeteta

Članak 1.

U Odluci o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/11 i 28/14), članak 2. mijenja se i glasi:

»Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruje se ako barem jedan od roditelja ima državljanstvo Republike Hrvatske s neprekidnim prebivalištem na području Grada Krka od najmanje godine dana prije rođenja toga djeteta i ako dijete za koje se podnosi zahtjev za jednokratnu pomoć ima prebivalište na području Grada Krka.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Pravo na isplatu naknade iz članka 2. Ove Odluke ostvaruju roditelji uz obvezu podnošenja pisanog zahtjeva, kojem treba priložiti:

-presliku uvjerenja o prebivalištu za roditelje i novorođeno dijete,

-presliku izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, kao i za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu,

najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana rođenja djeteta.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-01/17-01/02

Urbroj: 2142/01-02/1-17-3

Krk, 6. travnja 2017.

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1012&mjesto=51500&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr