SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
27. Zaključak o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini
26. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt »Dogradnja Dječjeg vrtića Girice«
25. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt »Rekonstrukcija Kulturnog centra Susajda«
24. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa za 2016. - 2019. godinu
23. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Cresa za 2017. godinu
22. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Cresa za 2016. godinu
21. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa za 2015.-2016. godinu
20. Rješenje o imenovanju ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«
19. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastukture u Gradu Cresu za 2017. godinu
18. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godinu
17. Odluka o prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2017. godinu
16. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2016. godinu
15. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2016. godinu
14. Odluka o rezultatu poslovanja Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu
13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu
12. Odluka o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede na području Grada Cresa
11. Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojim se vrši naplata na području Grada Cresa
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Cresa
18. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
17. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2017. godinu
16. Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
15. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
31. Odluka o dodjeli Nagrada Grada Opatije
30. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
29. Odluka o porezu na potrošnju
26. Odluka Urbroj: 2170-03-17-01-3
25. Izmjena Plana prijma u službu u Općinu Punat za 2017. godinu
24. Pravilnik o dopuni Dodatka I Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
23. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat
22. Odluka o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga u 2017. godini
21. Odluka o izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
20. 1. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
19. 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
18. 1. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2017. godini
17. 1. Dopune Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2017. godini
16. I. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2017. godini
15. I. Izmjene programa javnih potreba u sportu na području Općine Punat u 2017. godini
14. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini
13. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
12. Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu
10. Odluka o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
2. Godišnji obračun Proračuna Vinodolske općine za 2016. godinu
16. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-17-2
15. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020.
14. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik
13. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističkog naselja »Uvala Melska« (UPU 4)
12. Odluka o donošenju III. Dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
11. Odluka o usklađenosti revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te plana zaštite od požara Općine Vrbnik
10. Izvješće općinske načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu
9. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vrbnik
8. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se ponuditi potpisivanje ugovora o davanju koncesije za poslove naplate parkiranja autobusa u naselju Vrbnik na parkiralištu autobusa Japnenica

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr