SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Krk za luke županijskog i lokalnog značaja
35. Odluka o najmanjoj visini rate komunalnog doprinosa
34. Odluka o drugoj nadopuni Odluke kojom se predlažu mrtvozornici za područje Grada Delnica »Službene novine« PGŽ broj 26 i 29/03
33. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
32. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
31. Odluka o dodjeli nagrade Grada Delnica za životno djelo
30. Odluka o dodjeli nagrade Grada Delnica za životno djelo
29. Odluka o visini novčane nagrade Grada Delnica za životno djelo
28. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Delnica za 2003. godinu
27. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2004. godinu
26. Odluka o prihvaćanju Projekcije Proračuna Grada Delnica u razdoblju od 2005. - 2015. godine
39. Odluka o prihvatu Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
38. Odluka o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka za financiranje kapitalnih projekata
37. Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
36. Odluka o dimnjačarskoj službi
35. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Kraljevice
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2004. godinu
23. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Mali Lošinj za 2004. godinu
22. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Mali Lošinj za 2004. godinu
21. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
20. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
19. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
17. Odluka o imenovanju članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
16. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2004. godinu
40. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Opatije
39. Odluka o postupku primopredaje vlasti
38. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
37. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije
36. Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
35. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
34. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2004. godine
33. Odluka o komunalnom doprinosu
32. II. izmjene Proračuna Grada Opatije za 2004. godinu
31. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 1.- 6.2004. godine
15. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
14. Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada Vrbovskog
13. Program održavanja i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i stambeno- poslovnih prostora u 2004. godini
12. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Vrbovskog za 2004. godinu
32. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra - puta
31. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2004. godinu
10. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2004. godinu
20. Rješenje o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća
19. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Fužine za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2004. godine
18. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Fužine za 2004. godinu
25. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
24. Izvješće o ostvarenom Proračunu Općine Klana za razdoblje 01.01. - 30.06.2004.
18. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava Socijalnog programa za 2004. godinu u razdoblju 1.1. - 30.6.2004.
17. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava obrazovanja i kulture za 2004. godinu u razdoblju 1.1. - 30.6.2004.
16. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2004. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2004. godine
11. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2004. godinu
10. I. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2004. godinu
9. Izvršenje Proračuna Općine Mošćenička Draga za 1. - 6.2004. godine
23. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu
21. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu
20. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu
19. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Ravna Gora za 2003. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr