SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
9. Odluka o usvajanju Plana ukupnog razvoja Grada Kastva 2016.-2020. godine
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku
8. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog
21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika
17. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2015. godinu
16. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
15. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Rab
14. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba Malonogometnoj ekipi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Rab
13. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba gospodinu Mirku Mikeliću
12. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba gospodinu Ivanu Mikeliću
11. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba Gostionici »Gožinka«
10. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba Uljari »Sušić«
9. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba Uljari »Dočić«
8. Program potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2016. godinu
7. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2016. godini
8. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti javna rasvjeta - opskrba električnom energijom
7. Odluka o usvajanju i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2015. godinu
6. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Dobrinj
5. Izvještaj održavanja komunalne infrastrukture 2015. godine
4. Izvještaj gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2015. godine
3. Odluka o raspodjeli rezultata
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu
16. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 7026-3
15. Odlukao raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2016. godinu
14. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studenata
12. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća
11. Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
10. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
9. Izvješće o ostvarivanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2015. godinu
8. Izvješće o ostvarivanju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
7. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu
6. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju, kulturi i religiji za 2015. godinu
5. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2015. godinu
4. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
3. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu
6. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
5. Plan davanja koncesija na području Općine Lopar za 2016. godinu
9. Odluka o prihvaćanju sudjelovanja Općine Mrkopalj na projektu e - Županija
8. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj
7. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Mrkopalj
6. Odluka o davanju stanova u najam
5. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
9. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća
8. Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr