SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
35. Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2016. godinu
34. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2016. godinu
33. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2016. godinu
32. Proračun Grada Čabra za razdoblje 2016.- 2018. godine
31. Proračun Grada Čabra za 2016. godinu
30. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Čabra
29. Odluka o stavljanju u mirovanje mandata vijećnika Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
28. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra
27. Odluka o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice »Ivan Žagar« Čabar
26. Odluka o davanju na upravljanje i održavanje cesta u Gradu Čabru
25. II. Izmjena Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2015. godinu
24. II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2015. godinu
23. III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čabra za 2015. godinu
121. Javni uvid o Prijedlogu Ciljane VI. Izmjene i dopune PPUG-a Grada Mali Lošinj
120. Javni uvid o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Susak (UPU 23)
119. Javni uvid o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sunčana uvala (UPU 32)
118. Javni uvid o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
117. Javni uvid o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Lopari (UPU 17)
116. Javni uvid o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Čunski (UPU 3)
115. Javni uvid o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13)
135. Program javnih potreba Grada Raba u sportu i tehničkoj kulturi za 2016. godinu
134. Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2016. godinu
133. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
132. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2016. godinu
131. Program utroška spomeničke rente za 2016. godinu
130. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
129. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
128. Odluka o određivanju privremene lokacije za odlaganje inertnog građevnog otpada na području Grada Raba
127. Odluka o kupnji nekretnine označene kao k.č. 1347 k.o. Kampor
126. Odluka o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka - projekt sanacije i rekonstrukcije Donje ulice u starogradskoj jezgri u Rabu
71. Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2016. godinu
70. Godišnji program zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2016. godini
69. Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2016. godini
68. Godišnji program turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2016. godini
67. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2016. godinu
66. Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2016. godini
65. Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2016. godini
64. Program općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2016. godini
63. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
62. Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2016. godini
61. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2016. godini
60. Godišnji program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2016. godini
59. Program izgradnje vodnih građevina za 2016. godinu
58. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
57. Program energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2016. godini
56. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2016. godinu
55. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj u 2016. godini
54. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu
53. Proračun za 2016. godinu i Projekcija za 2017.-2018.
52. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2016. godini
51. Odluka o poništenju postupka dodjele obavljanja komunalne djelatnosti
50. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj
49. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj
57. Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
56. Program javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
55. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
54. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
53. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
52. Plan razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
50. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu
49. Zaključak Urbroj: 2142/05-01-15-37
48. III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
47. III. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
46. III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
45. III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
44. III. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015.- 2017. godine
43. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
44. Izmjena Statutarne odluke o osnivanju Mjesnog odbora Mihotići i dopuni Statuta Općine Matulji
90. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 9 građevinsko područje naselja N 2 - Stara Baška s pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R 7a
89. Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 6 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1a/T3a s pripadajućim područjem sportsko-rekreacijske namjene R6b

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr