SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
158. Odluka o prihvatu darovanja poslovne zgrade u Rijeci, Adamićeva 10
157. Odluka o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2021.godine za rekonstrukciju i nadogradnju objekta »H« medicinsko-reh
156. Odluka o zaštiti izvorišta na otoku Rabu
155. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«
154. I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2015. godinu
153. I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2015. godinu
152. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini
151. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. godini
150. Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije
149. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
148. II. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
147. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
52. Izmjene i dopune Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
78. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu
77. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
76. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
75. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
74. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
73. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja
72. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Preloga i Grada Malog Lošinja
71. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra
70. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
69. Izvješće o stanju u prostoru Grada Malog Lošinja za razdoblje 2011.-2015.
68. Odluka o poništenju dijela 5. javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i dijela Odluke o izboru najpovoljnije ponude na 5. javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja
67. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja
66. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Mali Lošinj
65. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Grad Mali Lošinj
64. Tehnički ispravak u Prostornom planu uređenja Grada Malog Lošinja
100. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Raba
25. Odluka o darovanju nekretnine za potrebe izgradnje dječjeg vrtića
24. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu
23. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Vrbnik
22. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
21. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene za Strategiju - Programa ukupnog razvoja Općine Vrbnik 2015.-2020.
20. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na otvorenim prostorima općine Vrbnik na kojima se pružaju ugostiteljske usluge

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr