SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
34. Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Creskog muzeja
33. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz društveno poticane stanogradnje na području Grada Cresa
32. Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
31. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
30. Odluka o prestanku mandata vijećniku Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
29. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena
63. Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj
62. Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-9/ Mali Lošinj
61. Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja
60. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
59. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat
31. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika Grada Novog Vinodolskog
30. Rješenje o imenovanju Komisije za Statut i poslovnik
29. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo
28. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu
27. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novi Vinodolski u 2014. godini
90. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 8 - Kampor (NA 78 NA 79 NA 710 NA 717)
89. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 9 - Kampor (NA 721 NA 722 NA 726 NA 727) + SRC u Kamporu (R63)
88. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Skupštine i prijedlogu za razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodovod Hrvatsko primorje - Južni ogranak d.o.o. Senj
87. Odluka o izmjeni odluke o proglašenju povremene prigodne prodaje (trgovačko-turističkog sajma) na području Grada Raba
17. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja G6 Lopar
11. Plan prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2015. godinu
31. Izmjene i dopuna Plana prijma u službu u općinu Omišalj za 2015. godinu
30. Plan prijma u službu u Općinu Omišalj za 2015. godinu
1. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr