SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
14. Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Delnica
13. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Delnica
21. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
20. Odluka o kupnji nekretnine k.č. 6643/1 i 6619/8 i 6628/5/2 k.o. Kastav
19. Odluka o kupnji nekretnine k.č. 2041/1 i 2041/2 k.o. Kastav
18. Odluka o kupnji nekretnine k.č. 2040 k.o. Kastav
17. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
16. Izmjena i dopuna odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad članova Vijeća mjesnih odbora
35. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj
34. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj
33. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Malog Lošinja
32. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja na području Grada Malog Lošinja
31. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Malog Lošinja
30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Grada Malog Lošinja
29. Odluka o izradi izmjena i dopuna Plana ukupnog razvoja Grada Malog Lošinja za razdoblje 2013.-2020. godine
28. Odluka o izmjenama Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana
27. I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
26. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
25. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada Malog Lošinja
24. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za razdoblje 2015. - 2017. godine
23. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu
19. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
18. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za suradnju s gradovima i općinama i međunarodnu suradnju
17. Odluka osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno-pravna pitanja
16. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja
15. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za mjesnu samoupravu
14. Odluka o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Raba
13. Odluka o osnivanju i izboru Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba
12. Odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
11. Odluka o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
10. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
9. Odluka o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2015. godinu
8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
7. Plan razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2015. - 2017. godine
6. Projekcija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2015. - 2017. godine
5. Konsolidirani proračun Grada Raba za 2015. godinu
15. Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Čavle za 2015. godinu
14. Odluka o ispravku Odluke o donošenju III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle
13. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Čavle
12. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle
7. Odluka o Usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2014. godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Dobrinj
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim orezima Općine Dobrinj
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava
3. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
12. Izmjena i dopunu plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine za 2015. godinu
11. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine
16. Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors)
15. Plan davanja koncesije na području Općine Matulji za 2015. godinu
14. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Matulji za razdoblje od 2014.- 2019. godine
13. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R22, O2)
12. Odluka o izmjeni i dopuni dijela urbanističkog plana uređenja Matulja
11. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2015. godinu.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr