SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 3. Četvrtak, 5. veljače 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
4. Odluka o korištenju namjenskih sredstava
3. Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika konsolidiranog Proračuna Grada Raba za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine
2. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol (NA 11 NA 12 NA 13 NA 31 NA 34 NA 35 NA 312)
5. Odluka o utvrđivanju naknade za obavljanje djelatnosti »organizacija i naplata parkirališta«
4. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Baška
3. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Baška
2. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška
1. Ispravak Odluke Klasa: 021-05/12-01/9, Urbroj: 2142-03-01/1-12-17
5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čavlić
4. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
3. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle
2. Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine
1. Plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2015. godinu
8. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Općine Matulji za 2015. godinu
7. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Općine Matulji za 2015. godinu
6. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2015. godinu
5. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji
4. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji
3. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje 2014. - 2019. godine
2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr