SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
75. Zaključak o izboru ravnatelja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
74. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove - Centra za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
73. Odluka o imenovanju ravnateljice Prirodoslovnog muzeja Rijeka
72. Odluka o učlanjenju Primorsko-goranske županije u Udrugu »Hrvatska mreža zdravih gradova«
71. Odluka o davanju suglasnosti »Školskoj knjizi« d.d. Zagreb da koristi grb Primorsko-goranske županije za edukativni projekt
70. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za otoke Primorsko-goranske županije
69. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije marikulture - Stara Baška
68. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rab za luke županijskog i lokalnog značaja
67. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga za luke lokalnog značaja
66. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novi Vinodolski za luke lokalnog značaja
65. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Mali Lošinj za luke županijskog i lokalnog značaja
64. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Krk za luke županijskog i lokalnog značaja
63. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Crikvenica za luke lokalnog značaja
62. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Cres za luke županijskog i lokalnog značaja
61. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Bakar - Kraljevica za luke lokalnog značaja
60. Financijski plan Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2004. godinu
59. Financijski plan Fonda za lovozakupnine za 2004. godinu
58. Financijski plan Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2004. godinu
57. Odluka o osnivanju Proračunskog fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva
56. Financijski plan Fonda za unapređivanje kvalitete u sportu za 2004. godinu
55. Odluka o osnivanju Proračunskog fonda za unapređivanje kvalitete u sportu
54. 54.I. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2004. godinu
15. Izmjena općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se obavlja naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiran
15. Odluka o dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga
26. Zaključak o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića »Pahuljica«
25. Odluka o visini spomeničke rente
24. 24.II. izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba
23. Odluka o nastavku aktivnosti na realizaciji radne zone »Mišnjak« u 2004. godini
22. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Gradskog plana intervencija u zaštiti okoliša
21. Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba
72. Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
71. Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
70. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2004. godini
69. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
68. Dopune općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu
67. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke
7. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Dobrinj za 2004. godinu
18. Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija
23. Odluka o ustroju motrilačke i dojavne službe
22. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
13. Dvogodišnji program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Malinska - Dubašnica
12. Izvješće o stanju u prostoru Općine Malinska - Dubašnica za razdoblje 2002. - 2004. godine
19. Odluka o premještanju i čuvanju nepropisno parkiranih vozila na području Općine Punat
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica
17. 17.I. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2004. godinu
22. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Skrad za 2003. godinu
21. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2004. godinu
24. Odluka o postavljanju biste Ivana Matetića Ronjgova u parku Viškovo
23. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice »Halubajska zora«
22. Aneks procjene ugroženosti i plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo
21. Odluka o V. izmjeni i dopuni dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za prostor Općine Viškovo za razdoblje
20. Odluka o Detaljnom planu uređenja zone doma za starije i nemoćne osobe
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu
18. 18.I. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr