SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
OPĆINA KLANA
Općina Klana

23.

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), a u svezi točke 6. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2004. godini, Vlade Republike Hrvatske od 12. veljače 2004. godine i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 15. lipnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o ustroju motrilačke i dojavne službe

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava motrilačka i dojavna služba koja obavlja poslove motrenja i dojavljivanja u cilju ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Općine Klana (u daljnjem tekstu Općina) za razdoblje od 1. lipnja do 31. listopada 2004. godine.

Članak 2.

Poslove iz članka 1. ove Odluke na području Općine Klana obavljaju:

- Dobrovoljno vatrogasno društvo »Klana«

- Dobrovoljno vatrogasno društvo »Škalnica«

- Lovci LD »Zec« Klana i dežurna služba Šumarije Klana povremenim planiranim ophodnjama.

Članak 3.

U cilju ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Općine, u razdoblju iz članka 1. ove Odluke, organizirat će se dežurstvo:

- u vremenu velike i vrlo velike opasnosti od 14,00 - 22,00 sata.

Dežurstva će se organizirati u suradnji sa sektorom zaštite od požara i civilne zaštite Policijske uprave Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Sjedište motrilačke i dojavne službe nalazi se u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Klana« i Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Škalnica«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/04-01/21

Ur. broj: 2170-06-04-01-02

Klana, 15. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Šnajdar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=92&mjesto=51217&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr