SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
218. Odluka o Izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
105. II. Izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu
75. Ispravak II. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
70. Izmjene Pravilnika o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Krka
69. Javna rasprava o prijedlogu III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
97. Ponovljena javna rasprava
96. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
95. Odluka o donošenju V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
78. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj
77. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog
76. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2014. godini
75. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima
74. II. Izmjene Programa održavanja komunalnih objekata i uređaja za 2014. godinu
73. II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
72. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014. godinu
69. Aneks broj III Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija
68. Financijski plan predstavnika talijanske nacionalne manjine u Gradu Opatiji za 2015. godinu
67. Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Opatiji za 2015. godinu
66. Financijski plan predstavnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Opatiji za 2015. godinu
65. Financijski plan predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Opatiji za 2015. godinu
78. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
87. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2015. godini
76. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
75. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
74. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
73. Odluka o socijalnoj skrbi
72. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
71. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
70. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
69. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
68. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
67. Plan razvojnih programa Općine Malinska- Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
66. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
65. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu
64. Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
63. Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
62. Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
61. Odluka o IV. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
60. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
65. Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
64. Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat
44. II. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2014. godinu
3. Izmjena Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga
7. Cjenik usluga od 1. 10. 2014.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr