SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 20. Petak, 4. srpnja 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
45. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na VII. Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
44. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića RADOST u Crikvenici
43. Odluka o socijalnoj skrbi
42. Odluka o Savjetu mladih Grada Crikvenice
33. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
32. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
31. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2013. godinu
30. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2014. godinu
29. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka
28. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krka TD Ponikve eko otok Krk d.o.o.
27. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka
26. Odluka o socijalnoj skrbi
25. Odluka o uključenju Grada Krka u Program POS-a i prijenosu prava vlasništva z.č. 2286 k.o. Krk-grad u korist APN-a
24. Izmjena Statuta Grada Krka
23. Odluka o raspodjeli viška prihoda 2013. godine
22. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za 2013. godinu
38. Izmjene i dopune plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2014. go
37. Oduka o javnoj usluzi prikupljanja otpada u Gradu Malom Lošinju
36. Odluka o prihvaćanju i Program razvoja ruralnog turizma na području Grada Malog Lošinja
38. Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski
37. Ugovor br. 09/07-14 o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1, UPU 17, T13
37. Ispravak Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2014. godinu (Sl. n. PGŽ br. 13/14)
36. Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima (Sl. n. PGŽ br. 13/14)
35. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (groblje)
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
33. Odluka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
32. Statut Općine Čavle
43. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj
9. Pravilnik za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr