SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 18. Petak, 20. lipnja 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
18. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Girice Cres od roditelja-korisnika usluga.
17. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa.
16. Odluka o uređenju prometa na području Grada Cresa.
15. Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Cresu.
14. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu.
13. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu.
12. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2014. godinu.
11. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2014. godinu.
10. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2014. godinu.
21. Objava javne rasprave o prijedlogu UPU 26 - Dunat
35. II. izmjena i dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu
34. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
33. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog
32. Izmjene statuta Grada Novog Vinodolskog
31. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13 )
30. Zaključak o sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog
29. Odluka o donošenju II. izmjena Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
43. Pravilnik o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba
42. Odluka o o organizaciji i načinu naplate parkiranja
39. Odluka o načinu i postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Općine Malinska-Dubašnica
38. Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Malinska - Dubašnica
14. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova održavanja zelenih površina na području naselja Vrbnik, Risika i Garica
13. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbnik za 2014. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr