SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
29. Odluka o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj 32 - »Tramuntana«
16. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa
15. Odluka o visini spomeničke rente u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline na području Grada Cresa
14. Odluka o gradskim stipendijama i učeničkim naknadama
13. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uređenju prometa i o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa
3. Odluka o ustupu nekretnina
18. Odluka o izboru izvođača za obavljanje poslova čišćenja pothodnika, površine »tržnice« i autobusnih čekaonica na području Grada
17. Odluka o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
16. Odluka o uređenju prometa na području Grada Kraljevice
15. Odluka o Detaljnom planu uređenja poslovne zone k-1 Žlibina
16. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba
59. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2004. godinu
58. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tržnom redu na tržnicama na malo u Gradu Rijeci
57. Odluka o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
56. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
55. Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Rijeka« od roditelja - korisnika usluga
54. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata
53. Odluka o zaduživanju kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. za financiranje kapitalnih projekata
52. Odluka o osnivanju Inicijativnog odbora »Rijeka-Europska metropola kulture«
51. Odluka o izboru člana Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolo«
50. Odluka o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolo«
49. Odluka o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta lutaka Rijeka
48. Odluka o visini novčane nagrade za javna priznanja Grada Rijeke
47. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
46. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
45. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
44. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
43. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Rijeke
42. Odluka o dodjeli zlatne plakete »Grb Grada Rijeke«
41. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«
15. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2003. god.
14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kostrena
13. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
11. Odluka o imenovanju Vijeća za davanja koncesijskog odobrenja
10. Odluka o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
9. Odluka o donošenju Anexa Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena
8. Pravilnik o unutarnjem redu
11. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Viš
10. Odluka o postavljanju spomen ploče na zgradu br. 31. u Viškovu
9. Odluka o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja dijela radne zone RZ-5 u Marčeljima
8. Izmjene i dopune Statuta Općine Viškovo
7. Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2003. godinu
6. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr