SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
112. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko- goranske županije
33. Javna rasprava prijedloga III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
70. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Uređivačkog savjeta za gradski list »Crikvenički vjesnik«
69. Rješenje o izboru Komisije za dodjelu priznanja
68. Rješenje o izboru Komisije za imenovanje ulica i trgova
67. Rješenje o izboru Komisije za predstavke i pritužbe
66. Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun
65. Rješenje o izboru Odbora za kulturu
64. Rješenje o izboru Odbora za statut, poslovnik i propise
63. Rješenje o izboru Odbora za suradnju s gradovima - općinama i međunarodnu suradnju
62. Rješenje o izboru Odbora za predškolski odgoj, školstvo i mladež
61. Rješenje o izboru Odbora za šport i tehničku kulturu
60. Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje
59. Rješenje o izboru Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
58. Rješenje o izboru članova Mandatne komisije
57. Rješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje
56. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
55. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
54. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
53. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice u 2013. godini
52. Odluka o prihvaćanju prijedloga statusnih promjena trgovačkog društva GKTD »Murvica« d.o.o.
51. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
50. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti dekoracije i iluminacije na području Grada Crikvenice
49. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
32. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u 2013. godini
31. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka
30. Odluka o izboru Odbora za ravnopravnost spolova
29. Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti
28. Odluka o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave
27. Odluka o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
26. Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu
25. Odluka o izboru Odbora za turizam
24. Odluka o izboru Odbora za komunalno gospodarstvo
23. Odluka o izboru Odbora za poduzetništvo i obrtništvo
22. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
21. Odluka o izboru Odbora za proračun i financije
20. Odluka o izboru Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
19. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka
56. Odluka o izradi III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
55. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva - UPU 31
54. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog
53. Rješenje o imenovanju članova Socijalnog vijeća
52. Rješenje o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja Grada Novi Vinodolski
51. Rješenje o imenovanju članova Komisije za imenovanje ulica i trgova
50. Rješenje o imenovanju Komisije za proračun i financije
49. Rješenje o imenovanju Komisije za Statut i Poslovnik
48. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine
47. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2012. godinu
131. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja Odluke i Ugovora o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci
130. Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke
129. Odluku o pristupanju Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti pomorske industrije
128. Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut ustanove Dom mladih
127. Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću »Rijeka«
126. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu
125. Odluku o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za nacionalne manjine
124. Odluku o razrješenju i izboru potpredsjednice Odbora za ravnopravnost spolova
32. Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Općine Dobrinj
21. Odluka o imenovanju članova Skupštine KD KOSTRENA d.o.o.
20. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«
39. Javna rasprava o prijedlozima Urbanističkog plana uređenja 1 - Omišalj, Urbanističkog plana uređenja 9 - Sportsko područje Omišalj, Detaljnog plana uređenja - Groblje
32. Odluka o naknadama službenika Općine Viškovo za članstvo u upravnim vijećima i nadzornim odborima ustanova i trgovačkih društava
31. Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr