SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
111. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
32. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
31. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za suradnju s jedinicama lokalne samouprave
30. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu
29. Odluka o izmjeni Odluke o vrstama socijalne skrbi iz Proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja
28. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
27. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinska područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
16. Odluka o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora KD Čabranka Čabar
36. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite
35. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera Zaštite i spašavanja
34. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
33. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Proizvodne namjene Kendar u Lučicama
32. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora
31. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad vijećnika te radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika
30. Odluka o utvrđivanju i osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Delnica
29. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad nezavisne liste Grupe birača i političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
28. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu
27. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
26. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
25. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. godinu
24. I. izmjene i dopune Plana proračuna Grada Delnica za 2013. godinu
32. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Kraljevice 1. ožujka 2013.
31. Zaključak o prihvaćanju odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu
30. Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika
29. Odluka o komunalnom redu
28. Odluka o usklađenosti teksta Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice
27. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera ZiS Grada Kraljevice
26. Odluka o imenovanju mrtvozornika
25. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća
24. Izmjene Statuta Grada Kraljevice
52. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
51. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja Nerezine / UPU 15 /
50. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Nerezine / UPU 15 / - smanjeni obuhvat - marina Nerezine
49. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera Zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja
48. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
47. Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
123. Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru
27. Izmjene plana prijma u službu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle za 2013. godinu
56. Zaključak o davanju mišljenja na II. Nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije
55. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Fužine
54. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama
53. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenata za JUO
52. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći načelnika i zamjenika
51. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Fužine
50. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Fužine
49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Općine Fužine
48. Odluka o osnivanju Povjerenstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb
47. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno- pravna pitanja
46. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Fužine za 2013. godinu
45. II. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Fužine za 2013. g.
44. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2013. godinu
43. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2013. godinu
42. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Fužine za 2013. godinu
23. Odluka o izboru Odbora za kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje
22. Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
21. Odluka o izboru Odbora za brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja
20. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
19. Odluka o izboru mandatne komisije
18. Odluka o izboru Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, brigu o djeci
17. Odluka o izboru Odbora za šport
16. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
15. Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
14. Odluka o izboru Odbora za proračun i financije
13. Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
19. Odluka o visini naknade za parkiranje na parkiralištu u Žurkovu
38. Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu Žičara Učka d.o.o
37. Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu Zračne luke Rijeka d.o.o
36. Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu Radija Otok Krk d.o.o.
35. Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu Ponikve d.o.o. Krk
34. Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu Pesja Nautika d.o.o
33. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera Zaštite i spašavanja Općine Omišalj
32. Odluka o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Omišalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr