SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
25. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
24. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva
23. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća grada Cresa
22. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća grada Cresa
48. Opći uvjeti o javnim parkiralištima
15. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
14. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
13. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra
12. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra
22. Rješenje o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća
21. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Delnica u Skupštine trgovačkih društava
20. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za izbor i imenovanja
19. Odluka o osnivanju i imenovanju Mandatne komisije
18. Rješenje o izboru Potpredsjednice Gradskog vijeća
17. Rješenje o izboru Potpredsjednice Gradskog vijeća
16. Rješenje o izboru Predsjednice Gradskog vijeća
45. Izmjene i dopune Pravilnika o načinu dodjele i korištenja sredstava potpora
44. Odluku o izmjeni i dopuni općih uvjeta o javnim parkiralištima
44. Odluka o izmjeni Odluke o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine
37. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
36. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za mjesnu samoupravu
35. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja
34. Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za suradnju s gradovima i općinama i međunarodnu suradnju
33. Odluka o osnivanju i izboru izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno-pravna pitanja
32. Odluka o osnivanju i izboru Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba
31. Odluka o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Raba
30. Odluka o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Raba
29. Odluka o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Raba
28. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Raba
118. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine
117. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2013. godini
116. Odluka o davanju suglasnosti KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi dogradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži
115. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke
114. Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke
113. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke
112. Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje Gradskog vijeća Grada Rijeke
111. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke
110. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke
109. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke
108. Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke
107. Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Rijeke
106. Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke
105. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke
104. Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke
103. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara
102. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
40. Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe
39. Odluka o izboru Odbora za međunacionalne odnose
38. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
37. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
36. Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
35. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
34. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
33. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
32. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog
31. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
30. Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
29. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
28. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu
27. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu
26. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrbovskog za 2012. godinu
10. Odluka o izboru Mandatne komisije
9. Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje
8. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
7. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
41. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
40. Odluka o izboru Mandatne komisije
39. Odluka o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Fužine
38. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Fužine
26. Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje
25. Odluka o izboru članova Mandatne komisije
24. Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
23. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
18. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
17. Odluka o izboru članova Mandatne komisije
16. Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
15. Odluka o izboru podpredsjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena
14. Odluka o izboru predsjednice Općinskog vijeća Općine Kostrena
26. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu.
25. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
24. Odluka o izboru Mandatne komisije
23. Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica
22. Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica
21. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
24. Dopuna Pravilnika o ostvarivanju poticaja za poljoprivrednu proizvodnu na području Općine Matulji
14. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
13. Odluka o izboru članova Mandatne komisije
12. Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
11. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
30. Odluka o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila
29. Odluka o dopuni Odluke o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području općine Omišalj
28. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
27. Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatnog odbora
26. Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
25. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
29. Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Punat
28. Odluka o izboru članova Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Punat
27. Odluka o izboru podpredsjednice Općinskog vijeća Općine Punat
26. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Punat
14. Odluka o potvrđivanju imenovanja zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad
13. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općine Skrad
12. Odluka o izboru članova Mandatne komisije Općine Skrad
11. Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Skrad
10. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Skrad
41. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje
40. Rješenje o izboru Mandatne komisije
39. Rješenje o izboru i imenovanju jednog od dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske Općine
38. Rješenje o izboru i imenovanju jednog od dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske Općine
37. Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske Općine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr