SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
63. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - dio Praputnjaka
62. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Bakar
70. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2012. godini
69. III. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu
68. V. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2012.
191. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KD Čistoća d.o.o. Rijeka
32. Ispravak Proračuna za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. za Općinu Brod Moravice
87. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
50. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
49. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu
48. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
47. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
46. Program javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2013. godinu
45. Program javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2013. godinu
44. Odluka o financiranju Socijalnog programa za područje Općine Lokve u 2013. godini
43. Program financiranja javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Lokve za 2013. godinu
42. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2013. godinu
41. Proračun za 2013. i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
40. I. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
39. I. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu
38. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
37. I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
36. I. Izmjena i dopuna Proračuna 2012.
33. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
32. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
31. II. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Lopar za razdoblje 2012.-2014. godine
30. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lopar za 2012. godinu
29. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
28. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
27. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2013. godinu
26. Projekcija Proračuna Općine Lopar za razdoblje 2013.-2015. godine
25. Proračun za 2013. godinu
53. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi
60. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
59. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
58. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
57. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
56. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
55. Program javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu
54. Program javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu
53. Program javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu
52. Program javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu
51. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu
50. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
49. Proračun Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
48. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Mošćenička Draga
47. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Mošćenička Draga
46. Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području Općine Mošćenička Draga
49. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 6 vikend naselja u Hlevcima (VN2)
48. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2012. godinu
47. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu
46. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
45. Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
44. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2012. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr