SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
12. Program javnih potreba Grada Bakra na području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i naobrazbe za 2004. godinu
11. Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01.-31.12.2003.
10. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini
9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
12. Deklaracija o alohtonoj divljači na otoku Cresu
11. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
10. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
9. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa gradnje objekata
8. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
7. II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu
6. Odluka o I. (prvim) izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2004. godinu
5. Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa za 2003. godinu
16. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
15. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za brigu o djeci i mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju
14. Odluka o financiranju političkih stranaka
13. II. izmjena i dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005.
21. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
20. Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalnih poslova - održavanja javne rasvjete
19. Odluka o vremenskom razdoblju u kojem se mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
18. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
17. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata
16. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.2004. - 31.12.2007.
15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2003. godini
14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2003. godini
13. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2003. godini
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
11. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2004. godinu
10. Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2003. godinu
14. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
13. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Raba
12. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini
37. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju cijene stana za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke
36. Odluka o dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima
8. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava za udruge i političke stranke za 2003. u razdoblju 1.1. - 31.12.2003.
7. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava socijalnog programa za 2003. u razdoblju 1.1. - 31.12.2003.
6. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava športa za 2003. u razdoblju 1.1. - 31.12.2003.
5. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava obrazovanja i kulture za 2003. u razdoblju 1.1. - 31.12.2003.
4. 1. izmjene i dopune Plana rasporeda sredstava Socijalnog programa u 2004. godini
3. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2004. godinu
2. Godišnji obračun Proračuna Općine Lovran za 2003. godinu
4. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
2. Odluka o razdoblju kalendarske godine u kojemu nije dozvoljeno obavljanje radova građenja
1. Godišnji obračun Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2003. godinu
3. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu
9. Rješenje o prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
8. Rješenje o nastavljanju vijećničkog mandata na osnovu prestanka mirovanja mandata
7. Rješenje o razrješenju dužnosti člana Općinskog poglavarstva Općine Vinodolske
6. Odluka o izglasavanju nepovjerenja načelniku Općine Vinodolske
5. Odluka o potvrđivanju (verifikaciji) zamjeničkog mandata
4. Rješenje o početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
3. Rješenje o prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr