SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
133. Ispravak Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
47. Druge Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2012. godinu
46. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika nacionalne manjine u Gradu Bakru
45. Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2012. godinu
44. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2012. godinu
43. Izmjene i dopune Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2012. godinu
42. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u sportu za 2012. godinu
41. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2012. godini
40. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stanova u najam
39. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu i o Prvim izmjenama i dopunama Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2014. godinu
38. Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu
61. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
60. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Crikvenice za 2013. godinu
59. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Crikvenice
58. Pravilnik o postupanju s darovima i načinu vođenja evidencije
57. I. Izmjena i dopuna Pravilnika o kriterijima dodjele stipendija za školovanje sportskih trenera Grada Crikvenice
31. Odluka o imenovanju novog člana Stožera zaštite i spašavanja
30. Odluka o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica
29. Odluka o stavljanju van snage Odluke o promjeni razreda turističkog mjesta
28. Odluka o IV. Izmjenama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove
57. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade
56. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Kraljevice za sport
55. Odluka o dodjeli Nagrade za stvaralački rad
54. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo
53. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
52. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2013. godinu
51. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
50. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2013. godinu
49. Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
48. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2013. godinu
47. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2013. godinu
46. Plan razvojnih programa Grada Kraljevice u razdoblju od 2013. do 2015. godine
45. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu
44. Proračun Grada Kraljevice za 2013. godinu i Projekcija Proračuna za 2014. i 2015. godinu
61. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
60. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Fijolica«
66. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
40. Pravilnik o iskaznici komunalnog redara
39. III. Izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu
38. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2012. godinu
37. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2012. godinu
36. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2012. godinu
35. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2012. godinu
34. II. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
33. II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu
32. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
57. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle za 2012. godinu
56. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2012. godinu
55. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2012. godinu
54. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2012. godinu
53. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini u Općini Čavle
52. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
51. Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2013. godinu
50. Program javnih potreba kulturi u Općini Čavle za 2013. godinu
49. Program javnih potreba u sportu u Općini Čavle za 2013. godinu
48. Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2013. godinu
47. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini u Općini Čavle
46. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
45. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle u 2013. godini
44. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2013. godinu
43. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2012. godinu
42. Proračun Općine Čavle za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
45. II. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
44. II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu
43. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu
42. II. Izmjena Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu
41. I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu
40. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
39. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Mošćenička Draga
38. Odluka o komunalnom doprinosu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr