SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
21. Plan i izvršenje Proračuna za godinu 2012.
20. Javna rasprava prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec
19. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«
18. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«
17. Odluka o izboru pravnih osoba kojima će se posebnim ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete i održavanja nerazvrstanih cesta
16. Odluka o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Cres građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
15. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja - Valun građevinskog područja naselja (NA 14) zona ugostiteljsko-turističke namjene T34 i lučkog područja luke otvorene za javni promet - lokalnog značaja
30. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe u razdoblju od 01.01. - 30.06.2012. godine
29. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kraljevice
28. Odluka o Polugodišnjem obračunu Proračuna Grada Kraljevice za 2012. godinu
31. Zajednička odluka o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka
48. Odluka koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust vodne građevine Kijac
47. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
46. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kalvarija
45. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja ustanove Dječji vrtić Cvrčak
44. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust vodne građevine crpne stanice Nerezine II
43. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Malog Lošinja
42. Odluka o prijenosu prava vlasništva č.zgr. 975 k.o. Susak
41. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja
40. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Malog Lošinja
35. Izmjene Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2012.
49. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Poljane - Menderi - Strmice
50. Opći uvjeti organizacije i načina naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Raba
49. Odluka o izmjeni odluke o visini naknade za parkiranje
48. Odluka o određivanju lokacije za parkiranje autobusa, teretnih vozila i kamp kućica i njihovih priključnih vozila
47. Odluka o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila, troškova blokiranja i deblokiranja teretnih vozila i autobusa
46. Odluka o određivanju lokacije za smještaj nepropisno parkiranih vozila
45. Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata
41. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
40. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU 4) poslovne zone Lič 1 (K13)
39. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fužine za razdoblje 01.01 - 30.06. 2012. godine
26. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zlatna ribica
25. Odluka o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije
24. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zlatna ribica
23. Odluka o socijalnoj skrbi
22. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2012. godini
21. Odluka o novčanoj pomoći po rođenju djeteta
20. Odluka o izmjeni odluke o prodaji nekretnine
19. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
18. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu
20. Ispravak Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
19. Plan gradnje vodnih građevina u 2012. godini
17. Odluka o dopuni Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran
16. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja naselja Lovranska Draga
15. Odluka o likvidaciji trgovačkog društva Vapor Malinska d.o.o.
14. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
27. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dio
21. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Omišalj
28. Pravilnik o uvjetima postave obavijesnih putokaza

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr