SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 36. Ponedjeljak, 7. studenog 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
52. Etički kodeks Gradske uprave Grada Crikvenice
70. Izmjene i dopune Plana prijma u službu za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2011. godini
48. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika
34. Prethodna rasprava o nacrtu Urbanističkog plana uređenja 15 - Mundanije (NA 414) i Urbanističkog plana uređenja 16 - Mundanije (NA 422)
30. Odluka o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj
29. Odluka o osnivanju i imenovanju zapovjedništva Civilne zaštite Grada Vrbovskog
28. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
27. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
26. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2011. godinu
25. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
24. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata
23. Odluka o socijalnoj skrbi
22. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. godinu
21. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu
29. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2011. godinu
28. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2011.-2013.
27. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2011. godinu s Projekcijom za 2012. i 2013. godinu
22. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2011. godinu
39. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
38. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
37. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Općini Lovran za 2012. godinu
35. Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Matulji
34. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Matulji
33. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
32. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
31. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
30. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2011.-2013. godine
14. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za I.-VI. 2011. godine
48. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr