SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
20. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bakar ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva)
19. Odluka Urbroj: 2170-02-01-11-11
18. Prve Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2011. godinu
17. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
16. Odluka o Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu
31. Rješenje o razrješenju potpredsjednika Odbora za šport i tehničku kulturu
30. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Crikvenice
29. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Crikvenica ima dionice ili udjele
21. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Travičići (UPU 13)
63. Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke
62. Odluka o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Rijeke
61. Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
17. odluka o izmjeni i dopuni Odluke davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
16. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Baška za 2011
8. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Brod Moravice za 2010. godinu
7. Odluka o potvrdi imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brod Moravice
25. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9. građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac), Poslovne zone Brestovica K-4
24. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Dobrinj
23. Odluka o imenovanju Obale u naselju Klimno
22. Odluka o imenovanju Parka u naselju Dobrinj
21. Kolektivni ugovor za službenike i namještenike zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana
20. Prvilnik o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje kioska
19. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu, socijalnoj skrbi i sportu Općine Klana za 2011. godinu
18. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2011. godinu
17. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2011. godinu
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2011. godinu
15. Odluka o kreditnom zaduženju kod Erste & Steiermärkische bank d.d. za financiranje investicija (kapitalnih projekata) Općine Klana
14. I. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje 2012.-2013.
13. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Klana za 2011. godinu
12. Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2010. godinu
11. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
43. Program javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju za 2011. godinu
42. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
41. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
40. I. Izmjena Programa javnih potreba u športu za 2011. godinu
39. I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
38. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz socijalne skrbi za 2011. godinu
37. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
36. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
35. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
3. Odluka o visini ostalih cijena usluga vezanih za vodoopskrbu i odvodnju
2. Odluka o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr