SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
26. Odluka o izboru člana Županijskog savjeta mladih
25. Odluka o razrješenju člana Županijskog savjeta mladih
24. Odluka o namjeri korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije
23. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/107 »Batajna-Hraste«
22. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - brodogradilišta »Kantrida«
21. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred nudističkog autokampa »Bunculuka« u Općini Baška
20. Odluka o uspostavi suradnje Primorsko-goranske županije sa Zapadno-pomorskim vojvodstvom (Republika Poljska)
19. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Primorsko- goranske županije
18. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija
17. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Bristol, Općina Lovran
16. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Excelsior, Općina Lovran
15. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Građevinsko tehničke škole, Rijeka
14. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole Mije Mirkovića, Rijeka
13. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Primorsko- goranske županije
12. Odluka o dodjeli nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
11. Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Skupštine
2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za 2011. godinu
2. Plan prijma u službu JUO-a Grada Delnica
4. Odluka o poništenju natječaja za ustupanje poslova na održavanju zelenila na području Grada Krka
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka
11. Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2011. godinu
10. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Mreže osnovnoškolskih ustanova na području Grada Opatije
9. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije
8. Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu
6. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Triestine - DPU 2
5. Pravilnik o dopuni Pravilnika o volontiranju i stručnoj praksi
19. Poslovnik o radu Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada
18. Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada
17. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljskoj suradnji Grada Rijeke (Republika Hrvatska) i Prijestolnice Cetinje (Republika Crna Gora)
16. Odluka o visini troškova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
4. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
3. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
2. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
1. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
2. Odluka o zamjeni nekretnina
1. Ispravak Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju stanova u najam
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina
6. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-1 Sveti Vid - sjever i Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
5. Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
3. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Malinska - Dubašnica
2. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Malinska - Dubašnica od 2011. do 2012. godine
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska - Dubašnica
9. Plan prijma u službu za 2011. godinu
8. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 4 - Voz-Peškera
2. Odluka o prihvaćanju ažurirane Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Ravna Gora
1. Odluka o prihvaćanju ažuriranog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Ravna Gora
3. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik
2. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbnik od 2011. do 2013. godine
1. Odluka o potpisivanju sporazuma o uspostavljanju lokalnog partnerstva na području Kvarnerskih otoka

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr