SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
GRAD KRK
7

3.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 70/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10 i 44/10), u članku 4. stavak 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»održavanje javnih površina (održavanje uređenih i neuređenih zelenih površina, parkova i raslinja, sustava navodnjavanja na zelenim površinama, izmjena sadnica, zalijevanje, održavanje krošnji, sadnica u vazama, uklanjanje suvišnog raslinja te sakupljanje sitnog otpada i lišća sa zelenih površina, uređivanje obalnog puta i pristupnih stubišta, pomorskog dobra, igrališta, uključujući i odvodnju atmosferskih voda, čekaonice na autobusnim stajalištima, fontane i kipovi)«

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»održavanje groblja na području Grada Krka.«

Članak 2.

U članku 15. stavku 1. točka 3. briše se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-06/11-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-11-3

Krk, 10. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=716&mjesto=51500&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr