SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 5. Petak, 25. veljače 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
4. Plan prijma u službu za 2011. godinu
4. Zaključak Ur. broj: 2170-05-01-1-11-5
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-b
5. Odluka o izboru i imenovanju ravnateljice Narodnog muzeja i galerije
4. Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog
3. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski
2. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
15. Odluka o uredovnim danima upravnih tijela Grada Rijeke
14. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa
13. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu
12. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke u Kružnoj ulici
11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
10. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke
9. Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2011. godinu - Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog športskog saveza
8. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Podmurvice«
7. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Turnić«
6. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole - Scuola elementare »Gelsi«
3. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Čavle
3. Odluka o imenovanju direktora Komunalno-trgovačkog društva »Fužine« d.o.o.
1. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Jelenje
8. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2011. godinu
7. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
6. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji
11. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga
10. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga
9. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina
8. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
7. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
6. Zaključak o usvajanju Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije
5. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr