SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 57. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
84. Program utroška spomeničke rente za 2011. godinu
83. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2011. godinu
82. Program javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2011. godinu
81. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
80. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
79. Plan razvojnih programa za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu
78. Proračun Grada Crikvenice za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu
77. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2011. godinu
77. Plan prijma u službu Jedinstvenog Upravnog odjela Grada Kastva za 2011. godinu
76. Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu Jedinstvenog Upravnog odjela Grada Kastva
79. Prethodna rasprava o nacrtu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja 36 - Kampor (T33)
67. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju stanova u najam
66. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
65. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2011. godinu
64. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2011. godinu
63. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2011. godinu
62. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2011. godinu
61. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2011. godinu
60. Program građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2011. godinu
59. Odluka o prihvaćanju ažuriranog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog
58. Proračun Grada Vrbovskog za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu
88. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Baška u 2011. godini
87. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Baška u 2010. godini
86. Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Baška
85. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Baška
84. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška
83. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Baška u Skupštini T.D. Baška d.o.o.
82. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
81. Odluka o provođenju dopunskih izbora za člana Vijeća Mjesnog odbora Jurandvor
80. Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Draga Bašćanska
79. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Draga Bašćanska
78. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2011. godini
77. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2011. godini
76. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2011. godini
75. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2011. godini
74. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u 2011. godini
73. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2011. godini
72. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2010. godini
71. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2010. godini
70. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2010. godini
69. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
68. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
67. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2011. godinu
66. Plan razvojnih programa za razdoblje 2011. - 2013
65. Proračun za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu
64. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2010. - 2012
63. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2010. godinu i Projekcija za 2012. i 2013. godinu
57. Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
56. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
55. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2010. godinu
54. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Klana za 2010. godinu
53. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
52. Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Klana
51. Odluka o raspodjeli rezultata
50. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2011. godinu
49. Projekcija Proračuna Općine Klana za razdoblje 2012. - 2013
48. Proračun Općine Klana za 2011. godinu
69. Pravilnik o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr