SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
96. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2010. godini
95. Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnine sa svojstvom kulturnog dobra u Rabu - Grad Rab, k. o. Mundanije
94. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2011. godinu
93. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije
92. Odluka o utvrđivanju Prijedloga mreža osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
49. Odluka o Prvim Izmjenama i dopunama projekcije Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu
48. Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2010. godinu
47. Odluka o prihvaćanju Povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Otočca i Grada Bakra
46. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja »UPU 3« (dio zone Kukuljanovo I2)
45. Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Gradu Bakru Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Gradu Bakru
44. Druge Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2010. godinu
40. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
39. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine
38. Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka
37. Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
36. Odluka o socijalnoj skrbi
60. Pravilnik o postavljanju tendi s vertikalnim spuštanjem stranica
46. Plan prijma u službu Grada Vrbovskog za 2010. godinu
57. II. Izmjene i dopune Statuta Općine Baška
28. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu
27. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
38. Ispravak Ur. broj: 2156-04-10-60
42. Ispravak Odluke o plaći i drugim primanjima službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga
46. Ispravak II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu
45. Odluka o radnom vremenu općinske uprave Općine Viškovo
29. Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Vrbnik
28. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine
27. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine u Općini Vrbnik
26. Odluka o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2., i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za siječanj-lipanj 2010. godine u Općini Vrbnik
25. Odluka o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za siječanj-lipanj 2010. godine u Općini Vrbnik
24. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Vrbnik u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr