SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 32. Petak, 6. kolovoza 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
35. Polugodišnji obračun Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01.-30.06.2010. godine
34. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra
33. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar
32. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja korisnika usluga
31. Odluka o načinu držanja domaćih životinja
47. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva
46. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i osobe treće životne dobi Gradskog vijeća Grada Kastva
45. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Kastva
44. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Kastva
43. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za komunalne djelatnosti, uređenje naselja, stambene i poslovne prostore Gradskog vijeća Grada Kastva
42. Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
40. Suglasnost Ur. broj: 2170/08-08-10-03
39. Odluka o nedodjeljivanju zemljišta
38. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
37. Odluka o osnivanju Odbora za zaštitu okoliša
34. Odluka o izmjeni Odluke o zabrani izlaganja i prodaji robe izvan poslovnog prostora
50. Rješenje o imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Opatije
49. Plan prijma u službu za 2010. godinu
39. Pravilnik o pravima iz radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Raba
41. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća
40. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
39. Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
38. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Poduzetničkog centra d.o.o.
37. Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2010. godinu
42. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
41. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Baška
40. Odluka o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
39. Odluka o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
35. Javna rasprava o prijedlogu druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine
26. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2010. i projekcije proračuna za 2011. i 2012. godinu
17. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Mrkopalj
38. Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
17. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Skrad za I. - VI. 2010. godine
16. Odluka o ukidanju javnog dobra
15. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2010. godinu
40. Odluka o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja
39. Odluka o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu
38. Odluka o nagrađivanju odličnih učenika i učenika generacije 2009./2010. Osnovne škole »Sveti Matej« Viškovo
37. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
36. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo
35. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
34. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo
33. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr