SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 28. Srijeda, 14. srpnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
77. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području
76. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Jelenje-Dražice«, Dražice
75. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga svečane pjesme Primorsko-goranske županije
74. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«
73. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja - Rijeka
72. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
71. Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove »Priroda«
70. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije
69. Odluka o davanju suglasnosti za polaganje (plaćanje) kupovnine za nekretnine Zavoda za krumpir Stara Sušica d.d. u stečaju upisanih u z.k. uložak 223, k.o. Stara Sušica
68. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2009. godinu
67. Odluka o davanju suglasnosti Ustanovi »Ivan Matetić Ronjgov« Viškovo da neutrošeni dio financijskih sredstava po Završnom računu za 2009. godinu utroši u 2010. godini
66. Odluka o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka da neutrošeni dio financijskih sredstava po Završnom računu za 2009. godinu utroši u 2010. godini
65. Odluka o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka da neutrošeni dio financijskih sredstava po Završnom računu za 2009. godinu utroši u 2010. godini
36. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije - gospodarsko korištenje gradske kule u Cresu
35. Odluka o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
34. Odluka o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
33. Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
32. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
31. Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
30. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Cresa
29. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec NA 9
28. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Beli NA 1
27. Izvješće o stanju u prostoru Grada Cresa za razdoblje 2010. - 2014. godine
26. Zaključak o usvajanju izmjene Izvješća gradonačelinika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2009. godine
25. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2010. godinu
32. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Muzeja Grada Crikvenice
19. Zaključak o prihvaćanju Plana razvojnih programa za 2010. godinu i Projekcije plana programa do 2012. godine
18. Odluka o priznanjima Grada Čabra
17. Izmjena Statuta Grada Čabra
16. Prva izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2010. godinu
15. Prva izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2010. godinu
35. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji
105. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova kulturnih vijeća Grada Rijeke
104. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Rijeke (Republika Hrvatska) i Grada Rima (Republika Italija)
37. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
36. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
35. Odluka o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) Općine Baška
34. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2010. godinu
34. Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
33. Odluka o ukidanju javnog dobra
32. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine
36. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda
15. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2010. godinu
36. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Socijalnog
18. Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika
17. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Ravna Gora
14. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2010. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr