SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 25. Srijeda, 30. lipnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
31. Ispravak Odluke o obaveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
39. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav
38. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav
37. Odloka o ukidanju statusa javnog dobra
36. Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
35. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
34. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a
33. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu
32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva
28. Odluka o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
27. Odluka o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
26. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (za davanje koncesije za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila)
25. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
91. Ispravak Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Rastočine
33. Ispravak Urbroj: 2142-03-10-6
32. Zaključak Urbroj: 2142-03-10-5
31. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
30. Odluka o koeficijentu i osnovici za obračun plaća ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška
29. IV. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2010. godini
28. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Baška za 2010. godinu
19. Odluka o plaći i drugim pravima službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Općine Lopar
18. Odluka o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Lopar koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
17. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Lopar
16. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
14. Godišnji obračun proračuna Općine Lopar za 2009. godinu
25. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za razvoj
23. Plan gradnje vodnih građevina za razdoblje od 2010. do 2012. godine
34. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
33. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
32. Odluka o uređenju prometa na području Općine Mošćenička Draga
31. I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u športu za 2010. godinu
30. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz socijalne skrbi za 2010. godinu
29. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
28. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
27. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu
26. I. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Mošćenička Draga za razdoblje 2010. - 2012.
25. Izmjena proračuna Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu
35. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat
34. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
33. Odluka o uspostavljanju suradnje između Općine Punat i Općine Tovarnik
32. Odluka o komunalnom doprinosu
31. Odluka o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka Sjevernog Jadrana«
30. Odluka o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka Sjevernog Jadrana«
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga od 19. travnja 2010.
3. Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika - Cijena tarifa usluga
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr