SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
13. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2009. godinu
12. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2009. godine
15. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2010. godinu
54. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
53. Poslovnik o radu Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
52. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
10. I. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2010. godini
12. Odluka o javnim priznanjima Općine Dobrinj
22. Odluka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine u 2010. godini
21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustanovljenju i dodjeli javnih priznanja i proglašenju počasnim građanima Općine Fužine
20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Fužine
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Općine Fužine
18. Odluka o izradi Druge izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine
17. Odluka o izradi UPU 6 - Poslovna zona Vrata 2 (K15)
16. Odluka o izradi UPU 4 - Poslovna zona Lič 1 (K13)
15. Odluka o izradi UPU 16 - »ski« zona »Plasa« (R12)
14. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2009. godinu
13. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2009. godinu
12. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2009. godinu
11. Izvješće o ostvarenju Socijalnog programa Općine Fužine za 2009. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2009. godine
9. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2009. godine
8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2009. godine
14. Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja izdvojenog dijela naselja Tuliševica - UPU 8
17. Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
16. Odluka o visini naknade za razvoj
15. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2009. godinu
14. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
13. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
12. Godišnji obračun Proračuna za 2009. godinu
20. Obavijest o prethodnoj raspravi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga
17. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2009. godine
16. Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
15. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Omišalj
14. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Omišalj
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
12. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2010. godinu
11. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2010. godinu
10. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, sportu i tehničkoj kulturi za 2010. godinu
9. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
8. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
7. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2009. godinu
12. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
11. Odluka o komunalnom doprinosu
10. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
6. Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu
1. Statut Turističke zajednice Grada Bakra

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr