SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
27. Odluka o dodjeli priznanja Streljačkom savezu Primorsko-goranske županije
12. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Delnica
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
9. Izvješće o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica u 2009. godini
8. Izvješće o stanju u prostoru za četverogodišnje razdoblje od ožujka 2010. do ožujka 2014. godine
7. Izvješće o stanju u prostoru za područje Grada Delnica za period od ožujka 2010. do ožujka 2014. godine
6. Odluka o držanju pasa, mačaka i drugih životinja kućnih ljubimaca
5. Odluka o uređenju prometa u Delnicama
7. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Kastva na temelju ugovora
6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
4. Odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra
13. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
12. Zaključak Ur. broj 2107/02-01-10-2
11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
10. Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
9. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
8. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redarstvu
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Novi Vinodolski
5. Odluka o određivanju imena ulice na području Grada Novi Vinodolski - dio područja naselja Drinak
4. Odluka o određivanju imena ulice na području Grada Novi Vinodolski
16. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba
29. Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te visini naknade za izdavanje dozvole
28. Odluka o maksimalnom iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području grada Rijeke
5. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 10 Sportskog centra Grobnik R61
6. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2010. godinu
9. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Malinska - Dubašnica od 2010. do 2011. godine
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenata razreda turističkih mjesta
7. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. godinu
6. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2010. godinu
5. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska - Dubašnica za 2010. godinu
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
2. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2009. godine
1. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna za 2009. godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Skrad
5. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Skrad
4. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
3. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
2. Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti »održavanje javne rasvjete«
1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 4) - poslovna namjena - zona (K1) u Veliko Selce - Podstena
18. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu
17. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godine
16. 1. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2010. godine
15. 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2010. godinu
14. 1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine
13. Odluka o komunalnim djelatnostima
12. Odluka o porezima Općine Viškovo
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu
10. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu
9. Odluka o raspodjeli rezultata - viška prihoda za 2009. godinu
8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
3. Odluka o sklapanju ugovora za obavljanje poslova čišćenja i održavanja javnih površina na području Općine Vrbnik
2. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja komunalno-servisne zone Zabrda
1. Obavijest o pristupanju izradi Detaljnog plana uređenja DPU 1 komunalno-servisne zone Zabrda
1. Statut Turističke zajednice Grada Vrbovskog
3. Cjenik komunalnih usluga od 1. 4. 2010. godine
2. Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga (Pročišćeni tekst)
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr