SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 7. Ponedjeljak, 8. ožujka 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
14. Ispravak Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju stanova u najam
4. Odluka o prihvaćanju investicija (kapitalnih projekata) Grada Bakra
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Bakra
9. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
8. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa
7. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Girice« Cres
6. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
5. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
4. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
3. Odluka o naknadama predsjedniku Gradskog vijeća, vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa
2. Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Cresa
1. Odluka o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
4. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Jadranovo
8. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
7. Odluka o razrješenju člana i izboru članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
6. Odluka o produženju mandata članova Savjeta mladih Grada Krka
5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka
4. Odluka o promjeni naziva i sjedišta Javne ustanove »Narodna knjižnica Krk«
3. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka
2. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Krka
1. Odluka o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana u Gradskom vijeću
15. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Raba za 2010. godinu
14. Program javnih potreba Grada Raba u sportu za 2010. godinu
13. Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2010. godinu
12. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
10. Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti ravnateljice i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab
9. Odluka o nastavku aktivnosti na realizaciji radne (poslovne) zone »Mišnjak« u 2010. godini
8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
7. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
13. Odluka o prihvaćanju Prijedloga izjave o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar d.o.o. Vrbovsko
12. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
11. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
10. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
9. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
8. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2010. godinu
6. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vrbovskog za 2010. godinu
8. Odluka o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi (Pročišćeni tekst)
7. Odluka o komunalnoj naknadi (Pročišćeni tekst)
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lovran
5. Odluka o visini naknade za razvoj
13. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
12. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
11. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
10. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
9. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
8. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
6. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
5. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
4. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
3. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
2. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
1. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
5. Ispravak Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2010. godinu
1. Statut Turističke zajednice Grada Raba
1. Statut Turističke zajednice Općine Dobrinj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr