SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 59. Srijeda, 30. prosinca 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
76. Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
75. Odluka Ur. broj 2170-02-03-09-11
85. Odluka Ur. broj 2107/02-04-09-2
84. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2009. godini
83. II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
82. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
81. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2009.
61. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog za period 2008. - 2009. godine
60. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Bijela kosa d.o.o.
59. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća
58. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2010. godinu
57. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u športu za 2010. godinu
56. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2010. godinu
55. Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2010. godinu
54. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2010. godinu
53. Program građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2010. godinu
52. Projekcija Proračuna Grada Vrbovskog za razdoblje od 2011. do 2012. godine
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2010. godinu
50. Proračun Grada Vrbovskog za 2010. godinu
58. Projekcija Proračuna Općine Klana za razdoblje 2011. - 2012.
57. Proračun Općine Klana za 2010. godinu
56. Odluka o izboru članova Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude
55. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2010. godinu
54. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2009. godinu
53. III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu
52. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
51. III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu
50. III. izmjene Proračuna Općine Klana za 2009. godinu
47. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
47. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
46. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2009. godinu
45. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu
44. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz socijalne skrbi za 2009. godinu
43. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
42. II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2009. godinu
41. II. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2009. godinu
40. Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine
36. Odluka o donošenju Programa financiranja javnih potreba Općine Mrkopalj u 2010. godini
35. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2010. godinu
34. Plan razvojnih programa Općine Mrkopalj za razdoblje 2010. - 2012.
33. Proračun za 2010. godinu i Projekcija Proračuna za 2011. i 2012. godinu
68. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
67. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2010. godinu
66. Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2010. godinu
65. Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2010. godinu
64. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2010. godinu
63. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2010. godinu
62. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2010. godinu
61. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu
60. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
59. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
58. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2010. godinu
57. Projekcija proračuna Općine Skrad za razdoblje 2010. - 2012. godine
56. Proračun za 2010. godinu
57. Program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
56. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Općini Vrbnik
55. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini u Općini Vrbnik
54. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za 2010. godinu u Općini Vrbnik
53. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2010. godinu
52. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu
51. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini u Općini Vrbnik
50. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini u Općini Vrbnik
49. Izmjene i dopune Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za 2009. godinu u Općini Vrbnik
48. Proračun Općine Vrbnik za 2010. godinu
47. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2009. godinu
46. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbnik od 2009. do 2010. godine
45. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o privremenoj obustavi od primjene Odluke o spomeničkoj renti na području Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 2/04) u 2009. i 2010. godini (»Službene novine PGŽ« broj 45/09)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr