SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
154. Odluka o izmjeni Odluke o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini
81. Plan razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu
80. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
79. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
78. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
77. Projekcija Proračuna Grada Delnica za 2010. - 2012. godine
76. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2010. godinu
75. Proračun Grada Delnica za 2010. godinu
74. Druge izmjene Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica u 2009. godini
73. Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
72. Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
71. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu
85. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
84. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
83. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima
82. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima dodjele stipendija polaznicima škola za deficitarna zanimanja
81. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
80. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti
79. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine, niti izvoditi građevinski radovi na području Općine Baška
78. Odluka o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata
77. Odluka o općinskim porezima Općine Baška
76. Odluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade
75. Odluka o komunalnoj naknadi
74. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
73. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
72. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
71. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
70. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2010. godinu
69. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2010. godini
68. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2010. godini
67. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
66. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
65. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2009. godinu
64. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2009. godini
63. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2009. godini
62. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
80. Plan nabave za 2010. godinu
79. Godišnji program zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2010. godini
78. Godišnji program razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2010. godini
77. Godišnji program zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2010. godinu
76. Godišnji program javnih potreba za odgoj, naobrazbu i skrb na području Općine Dobrinj u 2010. godini
75. Godišnji program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2010. godini
74. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
73. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
72. Opće javne usluge na području Općine Dobrinj u 2010. godini
71. Plan razvojnih programa 2010. - 2012. godine
70. Proračun Općine Dobrinj za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu
37. Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata za načelnika Općine Lopar i njihovih zamjenika
36. Odluka o naknadi troškova za rad zamjenika općinskog načelnika
35. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
34. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
33. I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
32. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
31. Projekcija Proračuna Općine Lopar za razdoblje 2010. - 2012. godine
30. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2010. godinu
29. Proračun za 2010. godinu
63. Financijski plan razvojnih programa investicije - Parkovna površina »Jankovićev dolac«
62. Financijski plan razvojnih programa investicije - Javna garaža uz sportsku dvoranu
61. Financijski plan razvojnih programa investicije - Školska sportska dvorana
60. Financijski plan razvojnih programa investicije - Centar primarne zdravstvene zaštite
59. Odluka o Izmjeni Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji
58. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
57. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
56. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2010. godinu
55. Proračun za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
3. GKTD MURVICA D.O.O. CRIKVENICA - Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga (Pročišćeni tekst)
2. GKTD »MURVICA« d.o.o., Crikvenica - ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga
4. VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ D.O.O - Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr